village
village
village

Oficiálna stránka obce Ruská Volová

Motív
A
A
A

Kontakt

Adresa: Obecný úrad Ruská Volová 89, 067 72 Klenová

E-mail: obecruskavolova@lekosonline.sk

Tel. číslo: 0917 399 120

 

Kompetencie:
Obec Ladomírov je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Technický prevádzkovateľ webstránky:

Dobraobec s.r.o.

dobraobec.sk
Švermova 1085/40
073 01 Sobrance
Slovenská republika

e-mail: info@dobraobec.sk