village
village
village

Oficiálna stránka obce Ruská Volová

Motív
A
A
A

História obce

Obec je doložená z roku 1609 ako Oroszvoloua, neskôr ako Orosz Wolowe (1773), Ruské Wolowé (1808), Ruská Volová (1920); po maďarsky Oroszvolova, Barkócháza.

Obec založili na území panstva Humenné v 2. polovici 16. storočia. V 16. storočí nebola zdanená. V roku 1720 mala 11 domácností a mlyn, vr oku 1787 mala 19 domov a 166 obyvateľov, v roku 1828 mala 46 domov a 358 obyvateľov. Od 17. do 20. storočia vlastnila tunajšie majetky rodina Hadik-Barkócziovcov. Obyvatelia praco­vali v rozľahlých lesoch a chovali dobytok.

Po roku 1918 sa obyvatelia zaoberali poľnohospodárstvom. Obec bola v rokoch 1939-44 pripojená k Maďarsku. Časť obyvateľov pracovala v rozličných podnikoch v Čechách, časť ako súkromne hospodáriaci roľníci.

Zdroj: Vlastivedný slovník obcí na Slovensku, 2. časť